1900 előtt: az elméleti alapozás korszaka

ÉvMi történt ekkor
1600William Gilbert (1544-1603) kapcsolatot talált az elektromosság és a mágnesesség között.
1831Michael Faraday (1791-1867) felfedezte az elektromágneses indukciót
1838K.A. Steinheil egyvezetékes távírója. A másik vezetőnek a föld vezetését használta.
1842Joseph Henry (1797-1878) a kisütött Leydeni palack vagy kondenzátor oszcillációját figyelte meg.
1844Samuel F.B. Morse (1791-1872) elküldte első nagytávolságú (kb. 40 mérföldes) táviratát.
1846Faraday felvetette, hogy a fény és az elektromosság ugyanannak az energiának a különböző megnyilvánulásai.
1864James Clerk Maxwell (1831-1879) megalkotta a „Maxwell egyenleteket”, amik az elektromágneses hullámokat írják le.
1865Mahlon Loomis (1826-1886) vezetékmentes táviratot küldött két Virginiai hegy között. Az átvitelt a földben folyó áram kimutathatóságára alapozta.
1874Karl Ferdinand Braun (1850-1918) felfedezte a metál-sulfid kristályban az egyirányú áramvezetést.
1875Werner Siemens (1816-1892) bemutatta, hogy a vezetőben az elektronok közel fénysebességgel haladnak.
1876Alexander G. Bell (1847-1922) bemutatta a telefonját. (Megj.: mások is felfedezték a telefont)
1877Thomas A. Edison (1847-1931) viaszhengerre rögzített hangot.
1878Edisonaz elektromos világításon kezdett dolgozni.
1879A Berlini Tudományos Akadémia pénzt ajánlott fel annak, aki kisérleti jelleggel be tud mutatni egy olyan berendezést, ami változó elektromos áramot generál a mágneses térre és viszont. Erre Heinrich Hertz is jelentkezett.
1883Az Edison-effektust is feltatlálta Thomas Edison, aki egyik kisérletében az izzólámpába egy harmadik, nem bekötött szálat is beépített, amin meglepetésére egyenáram jött ki.
1885Edouard Branly (1844-1940) az erős impulzusok előállítási lehetőségét kutatta. Közben feltalálta a 'coherer'-nek nevezett eszközt, amellyel a Hertz-hullámokat detektálta.
1887Heinrich Hertz (1857-1894) bizonyította a Maxwell-elméletet, mely szerint az elektromosság térhullámok formájában is terjed.
1890Pupin Mihály egy kisnyomású vákumcsővel kisütésével kisérletezett, és feltalálta az elektromos rezonátort.
1894Guglielmo Marconi (1874-1937) olvasta Heirich Hertz elektromágneses hullámokkal kapcsolatos felfedezését.
1895Marconinak sikerült a család birtokán rádión keresztül jelzést adni 1.2 mérföldes távolságból.
1896Marconi a találmányát Angliába vitte, ahol szabadalmazták is, mint vezetéknélküli távírót.
1896Nikola Tesla (1856-1943) bemutatta a forgóréses szikratávíróját.
1896Alexander Popov antennát és földelést ad a 'coherer'-hez.
1897Joseph John Thompson (1856-1940) felfedezte az elektront.
1898Marconi felépítette az első kereskedelmi rádiószolgálatot Island és Irország között.
1899Marconi 3 angol csatahajóra is letelepítette a berendezését.