RTTY üzemmód

Az RTTY a Radio Teletype szóból származik. 45 bit/másodperces sebességgel adták a rádióamatőrők FSK üzemmódban. A professzionális berendezések 45-300 bps sebességtartományban működtek.
Az alábbi ábrán látható, hogy az RS232-höz hasonlóan startbittel kezdődik, majd ezt követi az 5 adatbit, ahol a legalsó bittel kezdik a továbbítást, majd végül 2 (néhol 1,5) bitidő hosszúságban a stopbit.

RTTY idődiagram

A bináris '1'-es bitet MARK-nak, a '0' bitet SPACE-nak nevezik. A MARK frekvenciáját szokás megadni, a SPACE rádióamatőr RTTY átvitelnél 170 Hz-el kisebb frekvencián található.

Sáv:160m80m40m30m20m17m15m12m10m
Frekvencia (kHz):?3580-36507080-710010110-14080-14099?21080-21100?28080-28100

Alább látható az 5 bites értékek megfeleltetési táblázata. Érdekessége, hogy egy LET és FIG kóddal két kódtábla közül lehet váltogatni, ahol az egyikben volt a 26 betű, szóköz és soremelés, a másikban a 10 számjegy és az írásjelek. Az adattovábbítás a legalsó bittel (LSB) kezdve történik.

A Baudot kódtábla
KódLettersFigures
00000BlankBlank
00001E3
00010LFLF
00011A-
00100SpaceSpace
00101S'
00110I8
00111U7
KódLettersFigures
01000CRCR
01001D#
01010R4
01011JBELL
01100N,
01101F@
01110C:
01111K(
KódLettersFigures
10000T5
10001Z+
10010L)
10011W2
10100H$
10101Y6
10110P0
10111Q1
KódLettersFigures
11000O9
11001B?
11010G*
11011FIGFIG
11100M.
11101X/
11110V=
11111LETLET

Megjegyzések:

  • LET (LTRS): Letters shift
  • FIG (FIGS): Figures shift
  • a # a 'Ki vagy?' kérdés jele
  • továbbá a '@' '$' és '*' nem szabványos karakterek
Bővebb információ:

© Krüpl Zsolt, hg2ecz - 2003
Utolsó módosítás: 2004. jan. 19.