FSK441

Az FSK441 (aminek ezt megelőző neve: "Weak Signal communications, by K1JT") modulációt meteor-scatter átvitel során használják. A meteor-scatter a légkörbe belépő meteoritok azon hatását használja ki, hogy a meteorit belépésekor az ionoszféráról sokkal jobban verődik vissza a rádiófrekvenciás hullám

Az FSK441 441 Hz-es ütemben változó FSK-t használ. Négy eltérő hangot használnak, konkrétan a 882, 1323, 1764, és a 2205 Hz-et. Jelöljük ezeket a frekvenciákat '0', '1', '2' és '3' karakterekkel. A karakterátvitelt úgy oldották meg ennél a protokollnál, hogy 1/441 másodperces ütemben a 3 egymás után következő hang frekvenciája határozza meg az átvitt karaktert az alábbi táblázat szerint.
Megjegyzés: A frekvenciák között 441 Hz a távolság, ami megegyezik az átvitel elemi frekvenciája által igényelt sávszélességgel, továbbá nem nehéz rájönni, hogy a karakterek a 4-es számrendszer szerint vannak kódolva!

Vett hanghexPUA-43 karakter
0000x00[reserved]
0010x011
0020x022
0030x033
0100x044
0110x055
0120x066
0130x077
0200x088
0210x099
0220x0a.
0230x0b,
0300x0c?
0310x0d/
0320x0e#
0330x0fSpace
Vett hanghexPUA-43 karakter
1000x10$
1010x11A
1020x12B
1030x13C
1100x14D
1110x15[reserved]
1120x16F
1130x17G
1200x18H
1210x19I
1220x1aJ
1230x1bK
1300x1cL
1310x1dM
1320x1eN
1330x1fO
Vett hanghexPUA-43 karakter
2000x20P
2010x21Q
2020x22R
2030x23S
2100x24T
2110x25U
2120x26V
2130x27W
2200x28X
2210x29Y
2220x2a[reserved]
2230x2b0
2300x2cE
2310x2dZ
2320x2e
2330x2f
Vett hanghexPUA-43 karakter
3000x30
3010x31
3020x32
3030x33
3100x34
3110x35
3120x36
3130x37
3200x38
3210x39
3220x3a
3230x3b
3300x3c
3310x3d
3320x3e
3330x3f[reserved]

A karakterek a 'PUA-43' ABC szerint vannak dekódolva. A 4 darab egyhangú kód, tehát a 000, 111, 222, 333 speciális jelentést kapott: az R26, R27, RRR és a 73 rövidítései lettek, amik a meteoscatter QSO legfontosabb kódjai.

A megvalósított FSK441 szoftver forráskódja:

További információ, szoftverek letöltése:© Krüpl Zsolt, hg2ecz - 2003

Utolsó módosítás: 2004. jan. 11.