A demodulátorból kijövő bitek értelmezése

A rádiófrekvenciából történő demodulálás után egy szemmel láthatóan értelmetlen '1'-esekből és '0'-sokból álló végtelen kódsorozatot kapunk, amelyet akkor is veszünk, amikor az adó oldalon nem ad senki. Ekkor természetesen zajból eredő '1'-esek és '0'-sok érkeznek hozzánk.

A bitfolyamot a modulátorba vezetés előtt gyakran átkódolják. Néhány gyakori kódolást ismertetek az alábbiakban:

manchester encoded signal (T): Idő segédjel (clk)

(A): Bináris adat

(B): NRZI jel

(C): manchester kódolás utáni jel

(D): HAPN kódolás utáni jel

Ha ezen elvek után visszakódoljuk, akkor megkaphatjuk a valódi bitfolyamot, amit azután összefésülhetünk, illetve keretekre bonthatunk.

A digitális adatok összefésülése

A modulációkkal foglalkozó részben láttuk, hogy vannak olyan eljárások, amelyek baudonként (szimbólumonként) több bitet adnak eredményül. Illetve szükséges lehet az időben egymás után jövő biteket független csatornában kezelnünk.

Összefésülési eljárások:

A digitális adatok csomagokra bontása

A digitális bitfolyamot célszerű minél korábban véges méretű keretekre bontani. Ennek előnyei közül néhány: A csomagokra bontás elvégezhető például egy olyan bitfolyamrészletnél, amely a csomag belsejében nem fordulhat elő. Ehhez gondoskodnunk kell az adataink küldés előtti átkódolásáról, hogy véletlenül se fordulhasson elő ilyen bitfolyam.

A legegyszerűbb keretezésnél használt trükk a karakterbeszúrás. Ekkor kiválasztunk egy karaktert, amely a kerethatár, és az adatcsomagban a forrásadatokban okvetlen kiküszöböljük az ilyen karakterek előfordulását, például úgy, hogy a forrásadatok közt előforduló speciális karaktert egy ún. escape karakter segítségével kódoljuk. Természetesen ekkor az escape karakter kódja is speciálissá válik, ezért azt a karaktert is escape karakterrel kell továbbítani.
A kódolás előnye, hogy processzorok által gyorsan végezhető, ezért a magasabb szintű bittakarékos kódolásoknál gyakran előfordul. Jó példa erre a PPP protokoll, ahol tetszőleges karakter átvihető, de a modemmel és a túloldallal is kell tartani a kapcsolatot.

A leg bittakarékosabb eljárás a bitbeszúrás (bit stuffing). Például elterjedt az a keretezési mód, ahol 0111 1110 kombinációval jelzik a csomag elejét és végét. A forrásadatban a 6 db '1'-es bit elkerülése érdekében minden 5 egymás utáni '1'-es után egy '0'-t szúrunk, vevőoldalon a keretezés után a csomagban minden 5 egymás utáni '1' után található karaktert (amely értéke mindig 0) eltávolítunk.

A digitális hibajavítás

Az adatátvitel során két helyen próbálhatunk meg hibát javítani: Ebből kifolyólag megkülömböztethetünk adatfolyamra és csomagra alkalmazható hibajavító kódolásokat. Belátható, hogy a bitfolyamra alkalmazott hibajavító algoritmus ráhúzható a csomagra is, azonban a csomagok hibajavítására sokkal jobb algoritmusok állnak rendelkezésre, mint a bitfolyamok esetén. Sajnos ezek a csomag javítására alkalmas algoritmusok nem használhatóak bitfolyamra.

Bitfolyam javító algoritmusok:

Adatcsomag (blokk) javító algoritmusok:

Az alábbi ábra a Turbó kód összehasonlító tesztjét ábrázolja. A függőleges tengelyen a kódolás után kapott bithibaarány, a vízszintes tengelyen a kódolás előtti digitális jel-zaj viszony látható.

Jelmagyarázat: Megjegyzés: az Eb/N0 = S/N, tehát a jel-zaj viszony.

A digitális átvitel közeghozzáférése

Érdekes megoldás, ha például egy lemenő ág szinkron rendszerű, a felmenő ága viszont P perzisztens vagy tokenes rendszert használ.

A digitális átvitel folyamvezérlése (flow control)

Alacsony szinten is érdemes egy minimális adatfolyam vezérlést végezni.

A digitális adatok tömörítése

A digitális adatokat rádiós átvitelkor érdemes tömöríteni. A tömörítéshez a GZIP illetve a BZIP2 algoritmusok használata ajánlott. Jelenleg rádióamatőr célokra az átvitelekhet nem használnak tömörítést.

TCP/IP átvitelnél az IP és TCP headert a Van Jakobson féle fejléctömörítéssel célszerű lenne minimalizálni, ezáltal kevesebb felesleges információt szállítani a rádiófrekvencián.

A digitális adatok feldolgozása

A digitális adatokat az összeállítása után mégegyszer célszerű CRC ellenőrzésnek alávetni. Ritka eset, hogy nagy állományokkal dolgozunk (>10 MB), ekkor az MD5 ellenőrző kód hatékonyabb lehet. A nagy adatállományokat célszerű daraboltan átjuttatni a rádiófrekvencián. Ez a meglevő Packet rádió rendszerben apró fájlok formájában történhet, azonban a modern szemlélet szerint kliens és szerver oldalon egyaránt blokkonkénti ellenőrző kódot generálva és aztokat a kódokat összehasonlítva differenciális másolásra is lehetőségünk nyílik.
Sajnos ennek rádióamatőr szerveroldali implementációjával még nem találkoztam.

© Krüpl Zsolt, hg2ecz - 2003

Utolsó módosítás: 2003. dec. 20.