4. számú melléklet

a 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet 7. § (3) bekezdéséhez

Rádióamatőr engedély iránti kérelem

Kérjük nyomtatott nagybetűvel, csak az árnyékolt területeket kitölteni!

Ügyintéző:

 

ILLETÉK

 

Kérelem egyéni rádióamatőr engedély kiadásához

VIZSGAFOKOZAT, VIZSGABIZONYÍTVÁNY SZÁMA: ...

NÉV: ...

ANYJA NEVE: ...

SZÜLETÉSI HELYE: ...

SZÜLETÉSI IDŐ (év, hó nap): ...

LAKCÍM (megye, ir.sz.): ...

(helység, utca, házszám): ...

Hozzájárul-e, hogy adatai a "hívójelkönyvbe" kerüljenek? I N

QTH CÍM (ir.sz., megye, helység): ...

(utca, házszám): ...

LEVÉLCÍM (ir.sz., helység, Pf.): ...

HÍVÓJEL, PARTNERKÓD (ha ismert): ...

Ha a kérelmező nem a lakcímre vagy a levélcímre kér értesítést, úgy kérem, hogy a megjegyzés rovatba írja be a postacímet.

KÉRELMEZÉS DÁTUMA: ...

Megjegyzés:

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok. IGEN NEM

a kérelmező aláírása

Kiadott hívójel:

Partner kód:


Kérjük nyomtatott nagybetűvel, csak az árnyékolt területeket kitölteni!

Ügyintéző:

 

ILLETÉK

 

Kérelem közösségi rádióamatőr engedély kiadásához

A KÖZÖSSÉGI RÁDIÓAMATŐR-ÁLLOMÁS MEGNEVEZÉSE: ...

...

...

POSTACÍM: ...

IRÁNYÍTÓ KEZELŐ NEVE: ...

VIZSGABIZONYÍTVÁNYÁNAK SZÁMA: ...

A VIZSGA TÍPUSA: ...

AZ IRÁNYÍTÓ KEZELŐ KÉZJEGYE: ...

QTH CÍM (ir.sz., megye, helység): ...

(utca, házszám): ...

LEVÉLCÍM (ir.sz., helység, Pf.): ...

HÍVÓJEL, PARTNERKÓD (ha ismert): ...

A KÖZÖSSÉGI ÁLLOMÁS VEZETŐJÉNEK KÉZJEGYE: ...

KÉRELMEZÉS DÁTUMA: ...

Megjegyzés:

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok. IGEN NEM

a kérelmező aláírása

Kiadott hívójel:

Partner kód:


Kérelem különleges rádióamatőr engedély kiadásához

Engedélyes kód: _ _ _ _ _
(A hatóság tölti ki.)

1. Engedélyes adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Engedélyes neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Engedélyes címe:

Helység: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Utca: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Házszám: _ _ _ _

Irányítószám: _ _ _ _

4. Engedélyes levelezési címe:

Helység: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Postafiók: _ _ _

Irányítószám: _ _ _ _

5. Megjegyzés (egyéb elérhetőség):

%: _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ E-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. A társadalmi szervezet bejegyzett képviselője:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


7. Irányító kezelő neve:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Vizsgafokozata: _ _

9. Vizsgabizonyítvány száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kelt: ..., ...

... ...
Engedélyes Irányító kezelő


Melléklet a különleges rádióamatőr engedély iránti kérelemhez.

ÁLLOMÁS ADATLAP

Csak az árnyékolt területben lévő adatokat kérjük kitölteni!

1. Engedély szám: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Állomás osztálya: _ _

3. Felületi besugárzás: I 4. Berendezés jellege: A

Telepítési hely adatai:

5. Helység: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Utca: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Házszám: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. Azonosító: _ _ _ _ _ _
9. EOV X: _ _ _ _ _ _ m 10. EOV Y: _ _ _ _ _ _ m

Berendezés adatok:

11. Berendezés típusa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. Adóteljesítmény: _ _ _ . _ dbW

Üzemi frekvenciák:

13. Adó: _ _ _ _ _ _ . _ _ _ MHz

14. Adásmód, sávsz.: _ _ _ _ _ _ _ _ _

15. Vevő: _ _ _ _ _ _ . _ _ _ MHz

Sugárzási adatok:

16. Iránykarakt.: _ _

17. Típusa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18. Nyereség: _ _ . _ dB

19. Megjegyzés:

20. Állomás tengerszint feletti magassága: _ _ _ _ m

21. Építmény magassága: _ _ _ m

22. Antenna torony magassága: _ _ _ m

23. Antenna fősugárzási iránya:

azimut: _ _ _ fok

24. Kisugárzott teljesítmény

ERP: _ _ _ . _ dBW