3. számú melléklet

a 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet 5. § (1) bekezdéséhez

Rádióamatőr vizsga tárgykörök

A CEPT T/R 61-02 Ajánlás és az ERC 32. Jelentés alapján.

A vizsga anyaga csak a rádióamatőrök állomásain végzett forgalmazások, kísérletek és vizsgálatok szempontjából jelentős tárgykörökre terjed ki. Ebbe beletartoznak az áramkörök és diagramjaik. A kérdések vonatkozhatnak integrált vagy diszkrét alkatrészekből épült áramkörökre.

Matematikai tárgykörök:

 1. ahol mennyiségekről van szó, hogy azokat milyen egységekben fejezik ki, valamint az egységek általánosan használt többszörösei és törtrészei;
 2. az összetett szimbólumok használata;
 3. a következő matematikai fogalmak és műveletek:
 4. a képletek alkalmazása és azok átalakítása.

Műszaki és forgalmazási tárgykörök

 1. Villamosság-, elektromágnesség és rádió-elmélet.
 2. Alkatrészek
 3. Áramkörök
 4. Vevők
 5. Adók
 6. Antennák és tápvonalak
 7. Hullámterjedés
 8. Mérések
 9. Zavarás és védelem
 10. Villamos biztonságtechnika
 11. Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások
 12. A rádióamatőr szolgálatra és a műholdas rádióamatőr szolgálatra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok
 13. Morzejelek adása és vétele.

  Morzekódok:

  A • –J • – – –S • • •2 • • – – –(•) • – • – • –
  B – • • •K – • –T –3 • • • – –(?) • • – – • •
  C – • – •L • – • •U • • –4 • • • • – (:) – – – • • •
  D – • •M – –V • • • –5 • • • • • (-) – • • • • –
  E •N – •W • – –6 – • • • • (=) – • • • –
  F • • – •O – – –X – • • –7 – – • • •(/) – • • – •
  G – – •P • – – •Y – • – –8 – – – • •
  H • • • •Q – – • –Z – – • •9 – – – – •
  I • •R • – • 1 • – – – –0 – – – – –
  Hibajel: folyamatosan leadott legalább 6 pont.
 14. Forgalmazási ismeretek.